”Jag lägger framtiden i Guds Händer.”

Allt förgånget är borta.

Det finns ingen anledning att älta det förgångna.

Framtiden är inte här.

Bara NU existerar.

Jag släpper det förgångna och framtiden.

Jag rullar ihop tidsmattan och lägger framtiden i Guds Händer.

Jag tränar tillit för att vinna fullkomlig frid.