”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Förlåtelse är min funktion.

Jag frågar den Helige Ande hur förlåtelsen kan ta sin rättmätiga plats i mig?

Hur kan jag bäst sysselsätta mig med förlåtelse?

Hur kan jag se på illusioner och låta dem försvinna?

Hur kan jag på bästa sätt reflektera kärlek i denna världen?