”Jag väljer Guds glädje i stället för smärta.”

Om vi klart och tydligt såg att det är vi som väljer – glädje eller smärta – skulle det då vara svårt att välja?

”Det kräver betydande inlärning både för att förstå och acceptera det faktum att världen inte har någonting att ge.” M 13.2:1