”Guds frid lyser i mig nu.”

Jag är stilla en stund och kommer håg Guds frid i mig.

Jag stannar upp och sluter ögonen och kommer ihåg.

Inom mig finns lugnet, stillheten och Guds frid.

Den väntar på att jag skall träda in och fylla mig med den.

Den ger mig frihet som jag kan dela med mina systrar och bröder.

Vi är inte en kropp. Vi är fria.