”Jag vill ha Guds frid.”

Jag vill förstå vad det innebär att ha Guds frid!

Jag praktiserar, övar, repeterar, begrundar och låter budskapet sjunka in.

Jag vill verkligen acceptera att Guds frid är allt jag vill ha.

Jag försöker tillämpa Guds frid på allt som händer.

”Det är bara dina tankar som orsakar dig smärta. ingenting utanför ditt sinne kan såra eller skada dig på något sätt.” Lektion 190.5:1-2