”Guds Namn är mitt arv.”

Jag är ingen slav under tiden.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Allt jag är har jag ärvt av Gud.

Jag är fri från alla begränsningar.