”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

Jag påminner mig om min förening med Gud.

Jag påminner mig om min identifikation med Honom.

Jag är en förlängning av Gud.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

”Guds Namn är min befrielse från varje tanke på ondska och synd, eftersom det är mitt eget såväl som Hans.