”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Himlen är här.

Himlen är Nu.

Himlen är mitt hem.

Mitt hem är glädje, kärlek, Gud.

Guds Röst ropar på mig och ber mig komma hem.

Guds Röst är alltid med mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Jag är fortfarande som Gud skapade mig.