”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Alla är mina bröder. Låt mig komma ihåg det.

Tillsammans är vi hela.

Låt mig se var och som den välsignelse de är för mig och för varandra.

”Det enda sättet att ha frid är att lära ut frid. Genbom att lära ut frid måste du själv lära dig den, eftersom du inte kan lära ut det som du fortfarande dissocierar.” L 6.III.4:3-4