”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Sök inte frid eller tillfredsställelse från världsliga ting.

Ändra sinnet beträffande syftet med världen.

Vi förlåter världen och oss själva för att saker och ting inte är och blir som vi har tänkt oss.

Frid börjar i en värld som jag ser på ett annat sätt.

I en förlåten värld, i en välsignad värld.

Här är vägen hem till Gud och till Himlen.

Kristus i mig vill komma hem. Kristus i mig vill möta mina systrar och bröder hemma hos Gud.