”Jag är inte en kropp. Jag är fri.”

Jag flyger. Jag flyger upp till Himlen, upp till Gud.

Jag har inga begränsningar.

Kroppen använder jag endast till att kommunicera frid och förlåtelse med.

Dessa ord – jag är inte en kropp, jag är fri – blir centrala i mitt sinne.

Jag integrerar dem i alla mina övningar.