”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”

Behovet av bekräftelse är så stort hos egot!

Jag lär mig att inte ta någon annans utvärdering av mina gåvor och handlingar personligt.

Vare sig de är positiva eller negativa.

Min uppgift är att ge mina gåvor från hjärtat och att handla i kärlek.

”Förlåt det förgångna och låt det försvinna, för det är borta.” T 26.V.14:1