”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”

Förlåt. och du kommer att se detta annorlunda.

Jag tillsätter förlåtelse till varje smärtsam och irriterande situation.

Det blir en helt ny och mycket smakfullt rätt fylld av frid och glädje.

Jag känner stor tacksamhet och accepterar lugnt och stilla det som sker.

Jag skall inte förneka min Identitet som Guds helige Son.

Jag är så som Gud skapade mig. Helig, syndfri, skuldfri, kärleksfull och odödlig.

Vi är alla andliga varelser som tror att vi är människor med kroppar och egon.