”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Jag går förbi mitt lilla världsliga själv.

Jag söker och finner Guds Kärlek inom mig.

Jag ser världen på nytt.

Låt mig aldrig glömma;

”Den är vittnesbördet om ditt sinnestillstånd, den yttre bilden av ett inre tillstånd.”
T 21. In. 1:5