”Guds Namn är mitt arv.”

Helhet. Etthet. Den enda Identitet Som allting delar.

I hela mitt liv har jag lärt mig att skilja på saker och ting och på människor.

Nu lär jag mig att de alla är symboler, världens symboler som i vissa fall behövs för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Då och då behöver jag lämna denna värden och gå hem till Gud.

In i en värld av ett flödande ljus och där allting är Ett förenade i den enda Identitet som allting delar.

Sedan går jag tillbaka till världen och dess symboler.