”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”

Jag sitter tyst och stilla och inviterar Gud att vara tillsammans med mig.

Jag pratar med Honom och han svarar.

Jag ber Honom uppenbara Sig för mig.

Jag tackar Honom för Hans eviga Kärlek.

Gud i mig, jag i Gud.