”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Jag lägger alla försvar åt sidan.

Jag stillar mitt sinne och får kontakt med mitt sanna jag, Kristus i mig och jag känner för en stund att jag är hemma.

Jag får kontakt med evigheten och den oskuld som finns i den, även om det bara är för ett ögonblick, ett heligt ögonblick.

När som helst kan jag stanna upp, vara stilla och återvända hem till Gud.