”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

För att uppleva min egen syndfrihet måste jag se den i mina systrar och bröder.

Jag sluter mina ögon och min önskan är att se godheten och glädjen i allt och alla.

Jag rullar ihop tidsmattan, jag ser bortom våra egon och ser och upplever vår syndfrihet.

Jag ser det goda, jag ser oskulden.

Jag ser alla så som Gud skapade oss, Guds heliga barn.

”Håll därför ingen fången. Lös i stället för att binda, för på så sätt befrias du.”
Lektion 192.9:1-2