”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

”Det finns ingen grymhet i Gud och ingeni mig.”

”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

Ord är bara hjälpmedel.

Syftet med orden är att uppleva närheten till Gud.

Att uppleva gemenskapen med Gud.

Vi kommer ihåg Vem vi är.

Vi delar denna sanning med världen genom att påminna våra systrar och bröder om vilka deras sanna Själv är.

Syftet med övningarna är att uppleva denna rättsinthet.

Kanske bara för ett kort heligt ögonblick.

Övningarna öppnar dörren.

Övningarnas mål är att gå bortom orden och alla ljud till övertygelsen om vilka vi i sanning är.