”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

Tiden vi spenderar tillsammans med Gud är tidlös.

Den är en liten glimt av evigheten.

Ett heligt ögonblick.