”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”

”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.”

”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

När jag tvivlar, är orolig eller rädd lägger jag dessa känslor i Guds Händer.

Jag påminner mig om att jag är ett med Honom.

Vi är alla en förlängning av Honom.

Gud; påminn mig om att jag är fri, att det inte finns någon död, bara kärlek.