”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”

”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

Varje gång jag vänder mig till ljuset inom mig kommer det lite närmare.

Varje gång jag ger mitt sinne till Kristus kommer Han lite närmare.

Jesus behöver min hjälp, min villighet, att leda mig tillbaka där resan började.

Han leder mig, Han tvingar mig inte.