”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”

”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot.”

”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

Jesus Kristus finns alltid vid min sida.

Han håller mig i handen och visar mig vägen.

Han delar mina tvivel och min rädsla och visar mig vägen ut ur dessa känslor.

Låt mig känna Hans Närvaro.

Låt mig ta emot Hans Kärlek och dela den med mina medmänniskor.

Gud välsigna oss. Låt Ditt Ansikte lysa över oss. Ge oss Din Frid.