”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

”Makten att besluta är min egen.”

”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

Om Gud är bara Kärlek och jag också är det, är ju allting ett eko av Hans Röst.

Kan jag acceptera att jag är ett uttryck av Guds Kärlek?

Jag har makten att besluta!