”Det finns ett enda liv, och det delar jag med Gud.”

Så svårt det är att koppla bort alla illusioner.

Idéer som jag tränat på under otaliga år.

Idéer om att jag skulle vara en kropp och att jag skall dö.

Idéer som kommer in i mitt sinne och som jag har glömt att skratta åt.

Jag tränar i stället på att tänka – jag är en idé i Guds Sinne.

Jag kan inte leva åtskild från Gud.

Jag tränar på att se Kristus i alla jag möter och tänker på.

Jag tränar på att sluta döma och att inse när jag dömer är det mig själv jag dömer.

Jag tränar på att se allting på ett annat sätt.

Jag tränar på att ignorera mina egotankar och egots röst.

Jag tränar på att endast höra Guds Röst.