”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Jag lär mig att jag är som Gud skapade mig.

Jag är det sanna jag som är helig och lycklig.

Jag lär mig att Jesus Kristus är min Följeslagare.

Han finns för mig alltid, Han tar min hand och visar vägen.

De gåvor jag fått av Gud ger jag vidare till alla mina medmänniskor.

Jag vill dela min glädje med mina systrar och bröder.