”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

Jag kan utan vidare tömma mitt sinne från alla tankar som jag inte tänker med Gud.

Jag känner att jag är färdig med egolivet och att jag behöver hjälp att se sanningen.

Jag behöver ta bort allt som blockerar kärleken, som blockerar Guds Tanke.