”Nu är vi Ett med Honom som är vår Källa.”

Detta heliga ögonblick när vi ser på evigheten och tillbringar tillsammans med Honom är en helt ny nivå för mig.

Jag ser att mina övningar som jag gör varje dag ger resultat och jag lyssnar till Himlens sång om kärlek.

Dessa heliga stunder med Gud ger mig kraft och styrka och glädje.

I stillheten, bortom världen, hör och ser jag Rösten som talar för Gud och Jesus Kristus.

Jag känner stor tacksamhet och glädje i mitt hjärta.

Jag lär mig att följa min Vägledare ty jag själv vet inte vad någonting innebär.