”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”

Jag vill se allting på ett annat sätt.

Jag vill se livet bortom alla illusioner, bortom döden.

Jag vill se evigheten som lyser i allting.

Jag vill se med Kristi ögon.

Jag vill se återspeglingen av Guds Kärlek.

Din Vilja är min vilja. Dina Tankar är mina tankar.