”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

Jag ser bortom all rädsla som jag har projicerat på mina medmänniskor och ser gudomligheten i alla.

Jag kommer till den Helige Ande med mina rädslor, med mina fördömande tankar och mina tolkningar och ber Honom föra in ljuset i mitt mörker.

Vi tittar på dem tillsammans och Han lär mig hur jag skall se på allting.

Jag lär mig att dela min varseblivning med den Helige Ande och ser att allt smälter samman till ett, en känsla och ett syfte.