”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

Jag får en känsla av skydd och säkerhet.

En känsla av att vara förenad och att höra till.

En känsla av välbefinnande och frid.

En känsla av att vara i Gud. Jag i Gud, Gud i mig.

När jag känner rädsla känner jag mig separerad och hemlös.

Jag frågar mig – vem är främlingen här?

Är det rädslan (egot) eller mitt Sanna jag.

Gud svarar mig; ”jag är hemma. Rädslan är främlingen här”.

Jag möter mina rädda tankar och lösgör mig från dem.

Jag identifierar mig med mitt Sanna jag.

Jag är hemma.