”Makten att besluta är min egen.”

Jag accepterar mig själv såsom Gud skapade mig.

Vilket betyder att jag lägger min egen tro på mig själv åt sidan.

Jag ber ödmjukt att Gud skall leda mig i alla lägen. Att Han skall tala om för mig vad jag skall göra.

Jag vill vara en lycklig elev, ledd av den Helige Ande.

Jag vill lära mig det enkla, det sanna, det självklara.

Jag vill lära mig att älska min nästa så som mig själv.

Jag vill lära mig att se Kristus i allt och alla.