”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

Allting vi ser, allting vi hör. Om vi bara ser och hör med Gud visar Han sig.

”Allt ditt förgångna, förutom dess skönhet är borta, och ingenting förutom en välsignelse finns kvar.” T 5.IV.8:2

Jag ber den Helige Ande att rena mina tankar. Allt jag säger och gör. Och Han skall leda mig och råda mig på min väg hem till Gud.

Han hjälper mig att se Kristus i allt och alla. Han hjälper mig att se kärleken och ljuset och jag är så tacksam och glad.