”I stillhet tar jag emot Guds Ord idag.”

”Allt jag ger ges til mig själv.”

”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”

Medskapare till Gud. Vad betyder det?

Att acceptera att vi är så som Gud skapade oss.

Denna Guds Tanke gör oss till Hans medskapare.

Våra sinnen är som Hans. Vi är förlängningar av Honom.

Vi tar emot Guds Ord och ger dem vidare.

Vi delar Guds Ord med varandra.

Att skapa är att älska. Gud är Kärlek och därför är vi det också.

Kärleken som vi delar med Gud och med varandra.

”Och när han väljer att begagna sig av det som har gifts honom, då kommer han att se varje situation som han förut trodde var ett medel för att rättfärdiga hans vrede, vändas till en händelse som rättfärdigar hans kärlek.

Han kommer tydligt att höra att de maningar till krig som han tidigare hörde egentligen är maningar till frid.

Han kommer att varsebli att där han gick till attack finns bara ett annat altare, där han med samma lätthet och långt större lycka kan skänka förlåtelse.

Och han kommer att omtolka all frestelse som bara ännu ett tillfälle att ge honom glädje.” T 25.III.6:5-8