”Endast frälsningen kan sägas bota.”

Jag söker helande för mitt sinne, inte för kroppen.

Jag lyssnar till helandets Röst, som Gud har lagt inom mig.

Jag ber Dig, Fader, tala till mig så att jag kan helas.