”Idag skall jag acceptera Soningen för egen del.”

Jag skall inte glömma vem jag är. Vem vi alla är.

Vi är skapade av Gud.

Han skapade oss som en förlängning av Hans Kärlek.

Att acceptera Soningen är att acceptera sanningen om oss själva.

Att börja fungera som Guds Kärlek i världen.

Att fortsätta vägen fram och glädjas över Guds oändliga Kärlek.