”Himlen är det jag måste välja.”

Min lycka är helt och hållet ett resultat av mina egna tankar.

Det är vad livet handlar om; Himlen är det jag måste väja.

Det är ett val som inte är ett val egentligen.