”När jag helas, helas jag inte ensam.”

Att hela är att dela.

Vår funktion är att låta våra sinnen helas så att vi kan hela världen och finna Guds frid.

När vi helas förenar vi oss med varandra.

Vi byter ut separationen mot Guds frid.

Jag låter mitt sinne helas, jag låter helandet flöda genom mitt sinne till andra sinnen.

Gud, bevara oss alla, välsigna oss, låt Ditt Ansikte skina på oss och ge oss Din Frid.