”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

Jag öppnar mitt sinne för den Helige Ande.

Jag kommer utan försvar, helt tom, och jag lyssnar till Hans Röst.

Han har en plan för mig som är en del i Guds frälsningsplan för mig.

Jag följer den och inser tacksamt att jag behöver inte planera över huvud taget.

”Vad skulle du inte kunna acceptera, om du bara visste att allt som sker, alla händelser, förgångna, nuvarande och kommande är varsamt planerade av Honom Vars enda syfte är ditt bästa.”