”Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.”

Jag behöver verkligen påminna mig om dessa ord.

Så lätt det är att fastna i saker och ting i denna väld.

Jag tömmer mig och söker bara det som har ett värde.

Jag söker Himlen, Guds Rike, där allting är fullkomligt.

Jag värderar bara det eviga i mina medmänniskor och i mig själv.

Det som varar för evigt. Där ingen förlorar.

Som är fritt från egot. Som är fritt från skuld.

Som är fullkomligt. Som är Kärlek.

Jag kommer med tomma händer och ett öppet sinne till min Gud. Jag i Gud, Gud i mig.

Varje val jag gör ger mig allt eller inget.

”Det finns ett ljus som den här världen inte kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det.”
T 13.VI.11:13