”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.”

Jag har makten att göra detta bara genom att ändra mina tankar, mitt sinne.

Jag rullar ihop tidsmattan.

Jag befriar världen från mina tankar om det förgångna och om framtiden och lär mig att leva Här och NU.

Jesus Kristus tar mig i handen och säger:

”Var inte rädd. Jag är med dig alla dagar.”

Jag helar mina bröder och mig själv genom att acceptera att vi alla är så som Gud skapade oss.

Vi är alla ett.

Och när jag bara vill ha kärlek kommer jag bara att se kärlek.