”Det är omöjligt att se två världar.”

Jag måste välja.

Välja att inte se något värde i denna världen.

Jag måste bestämma mig för att endast se den andra världen, kärlekens värld, den verkliga världen.

När jag frestas att värdera saker i denna världen säger jag:

”Det är omöjligt att se två världar. Jag söker min frihet och min räddning, och detta är inte en del av det jag vill ha.”

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.” T 12.VI.8:1