”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Jag ber den Helige Ande; befria mitt sinne från alla mina personliga små intressen och värderingar som jag har lagt på allting i världen.

Jag känner mig fri som fågeln och jag flyger hem till Gud.

Allting ordnar sig till det bästa.

Det enda i världen som betyder något är de delar som vi ser på med kärlek.