”Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.”

Jag vill känna friden som förlåtelsen erbjuder och känna glädjen när slöjan lyfts.

Jag tar emot Guds gåva.

Jag ser Kristus i varje hjärta.

Förlåtelsen lyfter slöjan som gömmer Kristi ansikte.

Jag glömmer den här världen, den här kursen och kommer med tomma händer till Gud.