”Förlåtelse är nyckeln till lycka.”

Att begå misstag är mänskligt.

Att förlåta är gudomligt.

Att inte förlåta ligger bakom varje problem.

Låt mig se problemet så att det kan lösas.

Låt mig se att lösningen är förlåtelse och kanske allra mest att förlåta mig själv.

Jag ber den Helige Ande om hjälp att lära mig förlåta.

Jag kan ingenting av mig själv, jag behöver verkligen hjälp.

”Den Helige Ande talar till dig. Han talar inte till någon annan.” T 27.V.1:10-11

Han har lärt mig att bara acceptera kärleksfulla tankar hos andra och att se allt annat som en vädjan om hjälp. Han har lärt mig att rädsla i sig är en vädjan om hjälp.