”Jag vilar i Gud.”

”Jag är som Gud skapade mig.”

När jag vilar i Gud talar den Helige Ande om för mig vem jag är.

Minnet av Gud kommer till mitt stilla, tysta sinne.

Jag är trygg, jag har frid, jag är hemma.

”Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.” In 1:8