”Guds frid och glädje tillhör mig.”

”Låt mig vara stilla och lyssna tillsanningen.”

Allting finns inom mig.

Där Gud har lagt det.

Låt mig se det. Allt är bra. Jag är nöjd.

Det vi tror att vi skall finna i världen, utanför oss själva, finns inte.

Till slut skall vi helt enkelt acceptera Guds frid och glädje.

Jag avgår som min egen lärare.

Jag slutar upp med att tro att jag har kontroll, att jag vet vad som skall göras.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och följer den.