”Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.”

”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara fullkomligt lycklig.”

Vilken trygghet, vilken lycka jag känner när jag vilar i dessa tankar.

Jag låter Kristus i mig få tolka allting åt mig.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och vet att Gud vill att jag skall vara fullkomligt lycklig.