”Frälsning är min enda funktion här.”

”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Min enda funktion är att förlåta.

Förlåta världen för alla mina misstag.

Jag måste sluta upp med att lägga skuld på världen och därmed på mig själv.

Det finns människor runt mig som behöver få skuld lyft från sina axlar och det är min uppgift och funktion att förlåta och befria från skuld.

Detta är enda anledningen till att vi möts.