”Jag är ett enda Själv, förenat med min Skapare.”

”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”

Friden börjar inom oss.

Den kommer från vårt lugna och integrerade Själv som är fritt från konflikter och attack.

Detta Själv är mer än individen.

Detta Själv delas av alla och av Gud.

”Friden är den bro som alla kommer att gå över för att lämna den här världen bakom sig. Men friden börjar i världen när den varseblivs på ett annat sätt, och leder från denna nya varseblivning till Himlens port och vägen bortom.” Lektion 200.8:1-2